Helse- og oppvekstfag

Er du omsorgsfull og flink til å kommunisere? Ynskjer du å arbeide med menneske i ulike aldersgrupper og livssituasjoner? Då kan Helse- og oppvekstfag vere noko for akkurat deg! Denne skuleretninga representerer viktige tradisjonar og verdiar på omsorgsfeltet som gjelder fysiske, psykiske og sosiale behov hos menneske gjennom heile livsløpet.

Vi tek sikte på å utdanne deg til å arbeide i helse- og sosialsektoren, i sjukehus og på sjukeheimar, på lækjar og tannlækjarkontor, heimebaserte tenester eller arbeid med born og ungdom. Kommunikasjon og respekt for alle grupper menneske er naudsynte eigenskapar innan våre yrker.