Bygg- og anleggsteknikk

Bygg- og anleggsfag er samanset av fleire handverksfag, der det er stor etterspurnad etter kvalifisert arbeidskraft. Næringslivet er på stadig jakt etter medarbeidarar som har skaffa seg den nødvendige kompetanse og fagutdanning. Dette gjelder også dei som vel å halde fram si tekniske utdanning med fil dømes ingeniørstudiar. 

Bygg- og anleggsteknikk gir deg ei allsidig innføring i bygg- og anleggsfag med både teoretisk og praktisk opplæring.