Læremiddel- og utstyrslister

Utdrag frå opplæringslova sin §3.1, siste ledd.

”Opplæringa i offentleg vidaregåande skole er gratis. Fylkeskommunen har ansvaret for å halde elevane med nødvendige trykte og digitale læremiddel og digitalt utstyr…. Fylkeskommunen kan påleggje elevane, lærlingane og lærekandidatane å halde seg med anna individuelt utstyr som opplæringa til vanleg gjer det nødvendig å ha"..