For deg som er elev

Velkomen som elev til skuleåret 2022-2023!

Ørsta vidaregåande skule er ein av dei mest tradisjonsrike yrkesskulane, med ei unik historie over heile 75 år. No er det din tur, og vi vil gi deg ei solid læringsplattform der kunnskap og opplevingar  står i fremste rekkje.

Skulen er ikkje større enn at vi har høve til å bli godt kjent med kvarandre i skulekvardagen. Hos oss skal du få eit godt skuleår med fokus på likeverd, omsorg og respekt frå medelevar og tilsette.

Vi gler oss til å bli kjent med deg, og ynskjer deg varmt velkomen som elev hos oss.

Her skjer meistring gjennom aktivitet og utforsking! 

Lukke til med skuleåret!

Roger A. Fylling
rektor

 

Snarvegar

Kontakt