Viktig å følgje råda i smitteveiledaren

Veileder om smittevern for ungdomsskole og videregående skole under covid-19 utbruddet 2020.

Skriv ut

Når elevane på vg2 og vg3 kjem tilbake på skule frå 27. april blir det viktig å følgje råda i smitteveiledaren!

De som elevar får informasjon bl.a via It's learning kva dagar de skal ha praktisk opplæring på skule. I fellesfaga og dei andre programfaga/YFF blir det framleis digital undervisning.

Desse punkta er spesielt viktige:

  • God handhygiene
  • Host i albogen
  • Hald god avstand 1- 2 meter
  • Unngå å ta på det du ikkje treng å vere borti
  • Om du er sjuk eller har symptom på sjukdom skal du vere heime
 Har du spørsmål ta kontakt med læraren din eller oss i leiinga.

I lenkja under finn de veiledaren frå udir. Sjå gjennom veiledaren gjerne i lag med foreldre - og programfaglærarane dine vil også gå gjennom dei viktigaste punkta.

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/