Rettleiar for for transport av passasjerer under Covid 19 utbruddet 2020

NB! Les rettleiaren, før du tek til med di reise til skulen.

Skriv ut

Denne rettleiaren skal gi råd og føringar til alle som arbeider med kollektivtrafikk i offentleg regi i Norge under Covid 19 utbrotet våren 2020. Rettleiaren er ferdigstilt 24. april 2020 og vert oppdatert fortløpande i tråd med endringar i nasjonale retningslinjer for smittevern. Rettleiaren er utarbeid av kollektivtrafikkselskapa i Norge i samarbeid med Kollektivtrafikkforeninga, fylkeskommunene og operatørselskapa i Norge.