Tilsette

Birger Johan Bjørdal
Assisterande rektor
71 28 24 13 / 479 05 880
Roger Andre Fylling
Rektor
71 28 24 10 / 934 41 678
Guro Buset
Fagleiar administrasjon
71 28 24 02 / 480 09 737
Roar Jan Eide
økonomileiar
71 28 24 11 / 905 15 346
Ann Kristin Eikrem
Spesialkonsulent
71 28 24 04
Rune Fløtre
Eksamensvakt
912 43 556
Sigrid Torbjørnson
Spesialkonsulent
71 28 24 01 / 936 56 704
Odd Erik Engetrøen
Fagleder
71 28 24 16 / 970 84 148
Jan Kjetil Holen
Lærer
71 28 24 84 / 465 26 223
Frode Løvik
Lærer
71 28 18 06 / 404 66 027
Atle Svellingen
Lærer
71 28 24 65 / 916 15 867
Kay Are Ville Urkegjerde
Lærer
71 28 24 73 / 915 49 560
Synnøve Dimmestøl
Renholder
71 28 24 30 / 991 06 498
Siv Randi Humberset
Fagleiar reinhald
71 28 24 38 / 908 77 605
Gemma Caiyas Vartdal
Renholder
71 28 24 75 / 959 75 110
Oddbjørn Barstad
Lærer
71 28 24 24 / 402 17 099
Ole Andre Dahl
Lærer
41 56 40 63
Rolf Lystad
Adjunkt med tilleggsutdanning
71 28 24 45
Dag Kjetil Nordal
Lærer
71 28 24 57
Vidar Stokke
Lærer
71 28 24 63 / 951 41 868
Per Gunnar Sætre
Lærer
71 28 24 68 / 450 81 670
Torbjørn Urkegjerde
Lærer
Thomas Robert Wilter
Lærer
71 28 24 81 / 000 00 000
Hilde Aaslid
Adjunkt med tillegsutdanning
71 28 24 20
Camilla Kleppe Eidså
Lærer
71 28 24 32 / 905 31 324
Frida Gillberg
Lærer
Pauline Anna Masdal
Adjunkt med tilleggsutdanning
71 28 24 47 / 481 50 738
Unni-Lize Moltumyr
Lærer
45 61 89 00 / 456 18 900
Ausra Mork
Lærer
71 28 24 49 / 456 10 508
Ann-Mari Myklebust
Lærer
71 28 24 52 / 908 98 404
Åse Elin Espenakk Osvoll
Lærer
71 28 24 60 / 975 90 048
Charlotte Rafteseth
Lærer
41 33 70 98 / 413 37 098
May Brit Roseth
Lærer
71 28 24 87 / 481 94 988
Julianne Bratli Sporstøl
Assistent
476 47 549
Per Otto Sæther
Lærer
71 28 24 67 / 911 19 600
Jeanette Aksnes Urkegjerde
Lærer
48 18 27 95
Helene Øye
Lærer
906 65 217
Jeanett Farstad
Lærer
40 72 39 05 / 407 23 905
Ronnie Andre Furset
Lærer
71 28 19 14 / 932 86 565
Eva Lange
Lærer
71 28 24 43 / 922 14 361
Laila Marie Nordhaug
Lærer
71 28 24 58 / 900 18 145
Torstein Sætre
Lærar
71 28 24 69 / 975 82 645
Øyvind Ytre-Eide
Lærer
71 28 24 82
Randi Kristiansen
Lærer
97 14 36 79 / 971 43 679
Kristine Tingvoll
Adjunkt m/tilleggsut
71 28 24 72 / 995 62 309
Trond Urkegjerde
Lærer
71 28 24 74 / 922 54 187
Ann Turid Egset
Rådgivar
71 28 24 31 / 909 92 356
Beate Mork
Spesialkonsulent
71 28 24 33 / 976 32 742
Margun Vartdal Romestrand
rådgivar og faglærar
71 28 24 61 / 476 54 012
Janne Aklestad
Fagarbeider
71 28 24 22
Anne-Marit Bae
Fagleder
71 28 24 15 / 481 26 285
Dagrun Sollid Davidsen
Fagarbeider
71 28 24 29 / 975 37 613
Tone Irene Hoggen Foldal
Lærer
71 28 24 42
Rune Bratteberg Homlong
Miljøarbeider
71 28 24 85 / 911 87 703
Brit Håskjold
Lektor m/tilleggsutd
71 28 24 28 / 911 59 545
Sigbjørn Leikvoll Melvær
Assistent
Laila Elin Mo
Assistent
71 28 24 48 / 980 88 255
Marianne Mork
Adjunkt med tillegsutdanning
71 28 24 51 / 971 65 026
Monica Rand
Assistent
71 28 24 25 / 456 10 539
Anne Mette Sætre
Lærer
71 28 24 66 / 478 49 875
Dag Aarflot
Lærer
71 28 24 21
Helene Garnes
Adjunkt med tilleggsutdanning
71 28 24 34 / 952 29 818
Malin Skjeret Myklebust
Adjunkt m/tillegg
71 28 24 53
Joanna Hjellebø Måen
Adjunkt
71 28 24 54 / 924 54 489
Ann Kathrin G Sætre
Avdelingsleiar
71 28 24 14 / 971 28 151
Guro Tafjord
Lærer
71 28 24 55 / 977 66 735
Kristin Garshol Welle
Adjunkt m/tilleggsut
71 28 24 80 / 976 46 019
Norvald Øye
Lærer
71 28 24 83
Sindre Bjørdal
Lærer
71 28 24 17 / 911 22 782
Tom Andrè Busch
Lærer
907 51 278
Haldor Hove
Adjunkt m/ tilleggsutdanning
71 28 24 37 / 990 90 946
Hogne Kalvatsvik
Lærer
71 28 24 41 / 930 23 010
Kjetil Lianes
Adjunkt
71 28 24 44 / 911 17 512
Per Tore Måen
Adjunkt m/tileggsut
71 28 24 64 / 954 18 071
Sven Kenneth Nilsvik
Lærer
71 28 24 56
Åge Paulen
Lærer
47 68 70 89 / 418 50 332
Henning Ove Saure
Lærer
Torstein Åm
Lærer
952 48 820
Alice-Mari Blomvik
Lærer
Grethe Steinsåker
Eksamensvakt
91 73 12 70 / 917 31 270