Oppdatert informasjon, Covid-19 ved Ørsta vgs

I høve hospitering i veke 47

Skriv ut

Berre friske elevar møter på hospitering.

Alle skal utføre handvask/spriting ved ankomst.

I klasser (i ungdomsskulane) der det er pågåande utbrot skal dei elevane som smittesporingseininga i den aktuelle kommunen har definert som nærkontaktar, ha negativ sjølvtest same dag før dei møter på Ørsta Vgs.

Er det større pågåande utbrot ved einskilde av skulane eller klassene elevane kjem frå, må det konkret vurderast om besøket skal utsetjast.

Ta kontakt med skulen ved rektor om det er spørsmål til dette:  Roger Fylling, tlf: 71 28 24 10 / 93 44 16 78