Den nye kvardagen til ein bilmekanikar

Spesialdressar, hanskar og hjelm med visir. Tryggleiken er i høgsetet. Velkomen inn i verda til framtidas bilmekanikar.

Skriv ut

Det er vel 56 år sidan den fyrste eleven gjekk inn dørene ved Ørsta vidaregåande skule for å utdanne seg til bilmekanikar. Bilete under saka, frå 60-talet, viser tidstypiske bilar som Volvo PV og Volvo Amazon i verkstaden. Då som no blir den same kunnskapen anvendt for å «mekke» motorar, så bilete kunne like gjerne vore teke i dag.

Men ting er i ferd med å endre seg, for bilete over fortel ei anna historie. Elbilen revolusjonerer bilmekanikaren sitt virke. Og den dominerer salsstatistikkane i Noreg. Det betyr at ein i dag må kunne jobbe med høgteknologiske batteri på bilar som Volkswagen ID.4.

Tunga beint i munnen

Bøygd over eit batteri i verkstadhallen hos Berge & Co, finner vi Christoffer Storborg, 14 år etter at han var elev ved Ørsta vidaregåande skule. 

- Dette er noko heilt anna enn å skru på ein motor. Det er faktisk skumle greier om du ikkje veit kva du styrar med. Du må tunga beint i munnen, for her bør ein ikkje gjere noko feil, for det kan få store konsekvensar. Det gjer at ein er meir årvaken og veldig nøyaktig, seier Storborg.

- Eg har tatt mange kurs etter skulegongen, for å oppnå den nødvendige kompetansen til å kunne utføre denne type arbeid. Eigentleg så har eg blitt meir ein IT-ekspert enn ein bilmekanikar, for eg brukar datamaskina mykje i jobben, legg han til.

Bør inn i pensum

Han sit no på ein type kompetanse som kjem til å bli etterspurt i dei komande åra.

- Vi ser allereie no at vi må ha fleire som har denne type kunnskap. Det vil heilt klart bli eit auka behov i framtida.

Om nokre år står ein ny vidaregåande skule klar i Ørsta. Framleis må ein nok kunne utøve yrket sitt på diesel- og bensinmotorar, men høgst truleg har batteriet og den nye teknologien ein sentral plass i skulekvardagen.

- Utviklinga går så fort, at dette burde vere ein del av pensum ved skulen. Men sidan bilane fortsatt har hjuloppheng og girkasse, så må ein kunne å skru bil. Likevel likar eg betre å skru på elbilar enn andre bilar, for det er ingen sjarm i å skru på gamle bilar. Det er eg lei av.

Men han har ikkje snudd heilt ryggen til dieselbilen.

- Eg har elbil, men eg er glad i motorlyd. Så eg har tre dieselbilar også, seier Storborg med eit smil.

GAMLE BILAR: Ein Volvo PV og ein Volvo Amazon står oppe på bukkane i verkstaden på Ørsta vidaregåande skule på slutten av 60-tallet.  Foto: Ørsta vgs

GAMLE BILAR: Ein Volvo PV og ein Volvo Amazon står oppe på bukkane i verkstaden på Ørsta vidaregåande skule på slutten av 60-tallet. Foto: Ørsta vgs