Miljøfyrtårn

Elevar og tilsette ved Ørsta vidaregåande skule skal ha ei oppleving av at dei har eit godt arbeidsmiljø som er med på å fremme trivsel, god helse og personleg utvikling.

Skriv ut

Skulen blei første gong godkjent som miljøfyrtårn i 2009, og har vore gjennom ein omfattande resertifiseringsprosess som no er fullført.

Ørsta vidaregåande skule har med dette miljøfyrtårn status til 2016, og skal resertifiserast hausten 2020.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for å dokumentere miljøinnsats og vise samfunnsansvar. 

Dokumenter

Kontakt