Lokal venteliste

Skulen si lokale venteliste
All ordinær søkjing om skuleplass skjer gjennom Vigo.no innan 1. mars. 
Dersom skulen har ledig kapasitet etter at ordinært inntak er ferdig kan vi åpne for inntak fra skulen si lokale venteliste. 
Vanlegvis vil ikkje skulen kunne ta inn frå lokal venteliste før tidlegast 25. august.

Skjemaet under skal brukast til skulen si lokale venteliste, og erstatter IKKJE ordinær Vigo-søknad. 

Snarvegar