Digitale orienteringsmøte om vidaregåande opplæring

Dei vidaregåande skulane på søre Sunnmøre inviterer til digitale orienteringsmøte om vidaregåande opplæring, desse datoane; 

Det digitale møtet startar kl 18:30, vert på mellom 45 – 60 min og har følgjande program: 

- Rettar til vidaregåande skule 
- Yrkeskompetanse og studiekompetanse 
- Tilboda ved skulen 
- Søknadsprosedyre og søknadsfristar 
- vigo.no og vilbli.no  

Påmelding til møta. De kan melde dykk på på fleire møter og ved fleire skular. I etterkant vil de få tilsendt ei lenke til dei aktuelle møte de har meldt dykk på.

Kontakt