Treng du skuleskyss?

Som elev i vgs kan du ha rett til gratis transport til og frå skolen. Du må sjølv sende inn søknaden etter at du har takka ja til skoleplass. 

Skriv ut

u har rett på fri skoleskyss dersom

  • du har meir enn 6 kilometer avstand mellom heim og skole*.
  • du har behov for skyss, på grunn av funksjonshemming, skade eller sjukdom, uavhengig av avstanden mellom bustad og opplæringsstaden. 
  • det er nødvendig med båt- eller ferjetransport, utan omsyn til reiselengde mellom bustad og opplæringsstaden.

Du søker sjølv om skyss gjennom skoleskyssportalen.

Du kan lese meir om skoleskyss på mrfylke.no