Skulen på RAUDT NIVÅ

Viktig orientering! Det vert sjølvstudium for alle elevar den 4. januar. Ikkje kom til skulen.

Skriv ut

Sjå plan for dagen i kalenderen på Its learning. Skulen er i behov for å nytte dagen til å planlegge overgongen til delvis digital skule.  Nærare informasjon om 5. jan. kjem på heimesida til skulen, Its learning og Facebook.

- Skuleleiinga.