Skulane tilbake på GULT-nivå

Viser til pressekonferanse måndag 18. januar. Det betyr at elevane ved Ørsta vgs er tilbake på skulen etter ordinær timeplan frå og med onsdag 20. januar.

Skriv ut

Regjeringen har besluttet at alle landets ungdomsskoler og videregående skoler kan gå tilbake til gult nivå fra onsdag 20. januar. Kommuner med høy smitte må vurdere om skoler fortsatt skal være på rødt nivå.

Alle landets skoler skal følge gult nivå i trafikklysmodellen med mindre lokale helsemyndigheter beslutter at det skal være rødt tiltaksnivå. Hvilket tiltaksnivå den enkelte skole skal følge, henger sammen med den lokale smittesituasjonen.

Skolene skal ikke ta i bruk strengere tiltak enn nødvendig. Det vil si at hvis en skole er på gult nivå, skal skolen ikke ta i bruk tiltak på rødt nivå som et forebyggende grep. Rødt nivå betyr at skolene skal være åpne.

Det er fortsatt ikke åpnet for lokale nedjusteringer til grønt tiltaksnivå. Det vil si at kommunene ikke kan sette tiltaksnivået ned til grønt nivå.

Vi har forståelse for at det kan være krevende å snu om på planene på kort varsel. Kommuner som trenger ekstra tid, kan bruke denne uka på å planlegge og beslutte hvilket tiltaksnivå skolene skal følge. 

Trafikklysmodellen med grønt, gult og rødt nivå beskriver hvilke smitteverntiltak skolene skal følge. Modellen er laget for å unngå at vi igjen må stenge barnehager og skoler. 

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/skole-korona/#158636