Nye retningslinjer – covid-19 - OPPDATERT 12.02.22

Regjeringa går no bort frå testing av elevar og ungdom i vidaregåande skule. Det er no  berre vaksne med symptom som skal teste seg. 

Skriv ut

 

Etter vinterferien vil Ørsta vidaregåande skule  ikkje lenger varsle elevar/føresette om smitte i klasser.  Vi minner om dei generelle råda - praktisere god hand- og hostehygiene, og hald deg heime om du er sjuk.

Dersom elevar er sjuke, så skal dei halde seg heime til dei føler seg bra, og har vore feberfri i 24 timar.  

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/befolkningen/nye_luftveissymptomer_og_testing/

Kontakt