Ledige stillingar ved Ørsta vgs

Vi har fleire ledige stillingar og søker:

- Fagarbeidar teknologi- og industrifag - fast stilling

- Lærar teknologi- og industrifag - fast stilling

- Lærar i engelsk og norsk - vikariat

- Lærar i matematikk - fast stilling

 

Les meir og søk på stillingane på mrfylke.no/jobb

Søknadsfrist: 31.07.2022

 

Kontaktperson: Birger Johan Bjørdal, assisterande rektor.

e-post: birger.johan.bjordal@mrfylke.no / mobil: 479 05 880

Skriv ut

Ørsta vidaregåande skule er ein av dei mest tradisjonsrike yrkesskulane med ei unik historie over 75 år, der vi utdannar yrkesutøvarar i fylket, nærmiljøet og regionen. Ørsta vidaregåande skule har ca. 300 elevar fordelt på 5 programområder, og har ca. 80 tilsette.Skulen er ikkje større enn at vi har høve til å bli godt kjent med kvarandre i skulekvardagen. Det å kjenne seg trygge på kvarandre gir rom for ein tett relasjon mellom lærar og elev, noko som vi veit er avgjerande for at skulen skal vere ein stad der læring skjer. Skulen har kontinuerlig fokus på å utvikle fagmiljøa både internt og saman med eksterne samarbeidspartnarar. Gjennom skulen sin visjon om "Meistring gjennom aktivitet og utforsking" ynskjer vi å gje elevane våre ei solid læringsplattform der kunnskap og opplevingar kjem i fremste rekkje. Les meir om skulen på orsta.vgs.no

Snarvegar

Kontakt