Ledige stillingar

Inntil 100 % stilling - lærar elektrofag, søknadsfrist 02.06.21

Skriv ut

 

Du får vere lærar på Vg1 og Vg2, og vil undervise innanfor følgande fag: elenergi, styresystem, alarmsystem og datakommunikasjon.

Vi søker deg som

har fagbrev i anten elenergi eller automasjon
- har praksis innan fagområdet
- har eller er villig til å ta yrkesfaglærarutdanning, eller 120 stp. høgare utdanning innan fagområdet og 60 stp. PPU/Y.

Snarvegar

Kontakt