Klasseturnus oppmøte skulen/ teamsundervisning

I høve at skulen skal ha undervisning på RAUDT nivå, er det laga ein plan for fordeling av klasser på heime- digitalskule. I oppsettet har dei ulike klassene to til tre dagar heime- digitalskule. Utplassering går etter avtale uavhengig av denne planen, om ikkje anna er avtalt.

Skriv ut

Dette inneber for deg som elev:

 • Skulen legg til rette for minst mogleg kontakt mellom elevane, spesielt mellom elevar i ulike klasser.
 • Elevane sit ikkje to-og-to eller i grupper, dei sitt ein-og-ein med minst ein meter mellom seg i klasseromma.
 • Inventar og utsyr som blir brukt av ulike elevar/tilsette blir reingjort mellom kvar brukar.
 • I all opplæring, også dei praktiske faga og kroppsøving blir aktiviteten planlagt utan fysisk kontakt.
 • Når du er på skulen skal du opphalde deg på dei tilviste klasseroma for undervisning.
 • Opphald i trapper, korridorar og fellesareal i friminutt/fritimar er ikkje lov.
 • Besøk i andre klasser skal ikkje skje om ikkje det er lagt til rette for det av lærar.
 • At du IKKJE deler personleg utstyr med andre elevar
 • Ta med matpakke så du ikkje må gå på butikken

 

Vi minner om dei grunnleggande prinsippa for smittevern:

 • Ver heime viss du er sjuk (luftvegssymptom)
 • Ver nøye med hoste- og handhygiene
 • Hald avstand og unngå fysisk kontakt

 

NB! ALLE KLASSENE FØLGJER ORDINÆR TIMEPLAN OM IKKJE NOKO ER AVTALT MED FAGLÆRAR.

(td: tentamensavvikling)

 Sjå kalender It`s Learning for detaljer i faget

 

MÅNDAG 

TYSDAG 

ONSDAG 

TORSDAG 

FREDAG 

1BAA 

SKULE 

TEAMS  

SKULE 

SKULE 

TEAMS  

1ELA 

SKULE 

TEAMS  

SKULE 

TEAMS  

TEAMS  

1ELB 

SKULE 

SKULE 

TEAMS  

TEAMS  

SKULE 

1HOA 

SKULE (4.) 

oddetal 

TEAMS  

partal 

TEAMS  

oddetal 

SKULE 

partal 

TEAMS  

oddetal 

SKULE 

partal 

SKULE (4.) 

oddetal 

SKULE 

partal 

SKULE 

Oddetal 

TEAMS  

partal 

1HOB 

TEAMS 

SKULE (4.) 

oddetal 

SKULE 

partal 

TEAMS  

oddetal 

SKULE 

partal 

TEAMS  

oddetal 

SKULE 

partal 

TEAMS 

1HOC 

SKULE 

SKULE 

oddetal 

TEAMS  

partal 

SKULE 

oddetal 

TEAMS  

partal 

SKULE 

oddetal 

SKULE (4.) 

partal 

TEAMS  

oddetal 

SKULE 

partal 

1HOD 

SKULE 

SKULE 

oddetal 

SKULE (4.) 

partal 

SKULE 

oddetal 

TEAMS  

partal 

SKULE 

oddetal 

TEAMS  

partal 

TEAMS  

oddetal 

SKULE 

partal 

1RMA 

TEAMS  

SKULE 

TEAMS  

SKULE 

SKULE 

1TPA 

TEAMS  

SKULE 

TEAMS  

SKULE 

TEAMS  

1TPB 

TEAMS  

SKULE 

SKULE 

TEAMS  

SKULE 

1TPC 

SKULE 

SKULE 

SKULE 

TEAMS  

TEAMS  

2ARA 

SKULE 

TEAMS  

TEAMS  

TEAMS  

SKULE 

2AUA 

TEAMS  

SKULE 

SKULE 

TEAMS  

TEAMS  

2BYA 

SKULE 

TEAMS  

TEAMS  

TEAMS  

SKULE 

2ELA 

SKULE 

TEAMS  

SKULE 

TEAMS  

TEAMS  

2BUA 

TEAMS 

TEAMS  

oddetal 

SKULE 

partal 

SKULE 

oddetal 

TEAMS  

partal 

SKULE 

TEAMS  

oddetal 

SKULE 

partal 

2HEA 

TEAMS 

SKULE 

oddetal 

TEAMS  

partal 

TEAMS  

oddetal 

SKULE 

partal 

TEAMS  

SKULE 

2HSA 

TEAMS  

 

TEAMS  

oddetal 

SKULE 

partal 

SKULE 

oddetal 

TEAMS  

partal 

UTPLASSERING 

SKULE 

oddetal 

TEAMS  

partal 

2INA 

SKULE 

TEAMS  

TEAMS  

TEAMS  

SKULE 

2KJA 

SKULE 

TEAMS  

TEAMS  

TEAMS  

SKULE 

2KOA 

TEAMS  

TEAMS  

SKULE 

SKULE 

TEAMS  

3AUA 

SKULE 

TEAMS  

SKULE 

SKULE 

TEAMS  

TAL KLASSER 

PÅ SKULE 

13/12 

10/11 

12/11 

10/11