Informasjon til elevar og føresette om Ungdata-undersøking

I 2022 blir Ungdata-undersøkinga gjennomført i Møre og Romsdal blant elever i den vidaregåande skulen. Undersøkinga vert gjennomført ved Ørsta vidaregåande skule i løpet av veke 5, 6 og 7.

 

Skriv ut