Informasjon om føresettetilgang i VIS

«Kontaktpersoners tilgang til VIS sperres i perioden 22. desember til 10. januar.

I forbindelse med overgangen til det nye folkeregisteret og produksjonssetting av FREG i VIS så vil foresatte og kontaktpersoners tilgang til VIS sperres i perioden 22.desember til 10.januar.

Alle ansatte og elever ved skolen har tilgang som vanlig.»

 

Skriv ut