Foreldretilgang VIS

NB!
Fram til 10. januar 2022 blir det ikkje råd for føresette eller andre kontaktpersonar å logge seg på VIS. Elevar kan logge seg på som vanleg. Grunnen er vedlikehald av systemet.

Skriv ut