Digitale orienteringsmøte om vidaregåande opplæring

Dei vidaregåande skulane på søre Sunnmøre inviterer til digitale orienteringsmøte om vidaregåande opplæring.

Skriv ut

Desse datoane er sett av til digitale møter ved dei enkelte skulane;

Det digitale møtet startar kl 18:30, vert på mellom 45 – 60 min og har følgjande program: 

- Rettar til vidaregåande skule 
- Yrkeskompetanse og studiekompetanse 
- Tilboda ved skulen 
- Søknadsprosedyre og søknadsfristar 
vigo.no og vilbli.no  

Påmelding til møta. De kan melde dykk på på fleire møter og ved fleire skular. I etterkant vil de få tilsendt ei lenke til dei aktuelle møte de har meldt dykk på.