VIS - Visma InSchool

Visma InSchool er eit skuleadministrativt system som bidreg til kommunikasjon og samarbeid mellom heim og skule.

Kva opplysningar kan du som føresett sjå?

Føresette med foreldreansvar for elever under 18 år har tilgang til opplysingar om eleven, mellom anna:

  • personalia
  • klasser og grupper
  • timeplan
  • kontaktopplysingar
  • historikk
  • læreplan

Du kan også melde om fråvær for umyndige elevar.

Sjå Møre og Romsdal fylkeskommune si informasjonsside om Visma InSchool, her finn du både meir informasjon om Visma InSchool og påloggingsfeltet du skal nytte. 

Når du loggar på vel du vår skule i nedtrekksmenyen.

Snarvegar