Undersøkingar

I perioden fram til jul skal vi gjennomføre undervisningsevaluering og elevundersøkinga. 

Undervisningsevalueringa skal gjennomførast i veke 45-47. Elevundersøkinga skal gjennomførast i veke 48 - 50. Under finn de meir informasjon om undersøkingane. 

Dokumenter