Orienteringsmøte for VG2

Orienteringsmøte for VG2-elevane sine foreldre/føresette 

Skulen vil med dette invitere foreldre/føresette til VG2-elevar til møte i Kinosal på Ørsta kulturhus, tysdag 28. September 2021, kl. 18:00 -19:30

18:00-18:45

  • Ørsta vgs er MOT skule, orientering v/ Leon Romestrand  

18:45-19:30

  • Presentasjon av leiing og rådgjevarar
  • Orientering om skulen og organisering av skulekvardagen
  • Utplassering i bedrift i utlandet
  • Vegen vidare

 

Vel møtt!

Kontakt