Orienteringsmøte for VG1

Orienteringsmøte for vg1-elevane sine foreldre/føresette 

Skulen vil med dette invitere foreldre/føresette til VG1-elevar til møte i Kinosal på Ørsta kulturhus, tysdag 28. September 2021, kl. 17:15 -18:45

17:15-18:00

  • Presentasjon av skulen, resultat og satsingsområder​
  • Orientering om skulen​
  • Kvalitetsplan – auka gjennomføring​
  • Godt skulemiljø. Tiltak mot mobbing​
  • Fråvær og fråværsoppfølging (10 %)​
  • VIS – foreldrepålogging ​
  • Kartleggingsprøver
  • Kontakt heim - skule​
  • Val av foreldre-/føresetterepresentant til skuleutvalet

18:00-18:45

  • Ørsta vgs er MOT skule, orientering v/ Leon Romestrand 

Vel møtt!

 

 

 

Kontakt