For deg som er føresett

Vi ynskjer eit godt samarbeid med føresette. Du er ein viktig støttespelar for din ungdom, skriv kompetansesjefen i Møre og Romsdal fylkeskommune i eit brev til alle føresette. Les brevet her.

Visma InSchool er ein stor del av elevens skulekvardag. Føresette har tilgang til systemet og vil kunne følge opp gjennom informasjonen her. Sjå introduksjonsvideo til føresette her 

Tysdag 6. september var det orienteringsmøte for foreldre/føresette til elevar på Vg1 og Vg2. Over finn du presentasjonane frå desse møta.