Skulestart

Velkomen som elev ved Ørsta vidaregåande skule

Det er ei stor glede å få ønskje deg velkomen til eit nytt skuleår og til vidaregåande opplæring ved Ørsta vidaregåande skule 22. august 2022. Vi vil legge til rette for at du skal få eit godt skuleår med fokus på likeverd, omsorg og respekt for medelevar og tilsette!

 

Skule-PC

Alle elevar i vidaregåande skule må ha eigen PC. Du kan kjøpe eigen bærbar PC sjølv, eller du kan kjøpe elev-pc frå fylkeskommuna. Då får du ei bærbar datamaskin med 3 års garanti og uhellsforsikring, og du betalar ein gong i året, i tre år. Etter det er datamaskina di. Skjer det noko med datamaskina di i denne perioden, blir ho reparert gratis. Les meir om PC-ordninga her: PC til skulestart.

Hugs at all nødvendig programvare, som til dømes Officepakka, får du gratis frå skulen, uavhengig om du nyttar deg av PC-ordninga eller ikkje.

Skuleskyss

Alle elevar som har fått, og takka ja til, skuleplass kan søke om skuleskyss. Du har rett på fri skuleskyss dersom:

- du har meir enn 6 km avstand mellom heim og skule.

- du har behov for skyss, på grunn av funksjonshemming, skade eller sjukdom, uavhengig av avstanden mellom bustad og opplæringsstad.

- det er nødvendig med båt- eller ferjetransport, utan hensyn til reiselengde mellom bustad og opplæringsstaden.

Søknad kan du fylle ut i skuleskyssportalen.

Merk - har du skysskort frå før, så skal dette brukast vidare med ny aktivering etter ny søknad.

Lånekassa

Alle kan få utstyrsstipend, men du må søke. Du skal ikkje betale tilbake stipendet. Du kan få inntil 4603,- for eit heilt år.  Søk om utstyrsstipend hos Lånekassen.

 

Forbruksmateriell

Forbruksmateriell brukt til å lage noko til deg sjølv, blir fakturert i oktober og april.

 

Snarvegar