Lån og stipend

Hugs å søke om stipend og lån

For å få stipend og lån frå Lånekassen for haustsemesteret 2021 må du søke innan 15. november.  

Alle elevar med ungdomsrett i vidaregåande opplæring har rett til utstyrsstipend.    

Du får stipendet uavhengig av kor mykje foreldra dine tener, men du må søke for å få det. Har du allereie fått stipend, skal du ikkje søke på nytt. Det er mogleg å berre søke om utstyrsstipend, du må ikkje søke om lån.   

Les meir på Lanekassen.no 

Snarvegar