Chat for elevsupport

Ved å bruke adressen: https://elevsupport.mrfylke.no/ vil elevene få opp muligheten for å chatte direkte med support, i tillegg til at de finner annen kontaktinformasjon på samme side.

Det blir chatvakten på support som håndterer disse henvendelsene, hvor vi til enhver tid har to personer på vakt. Skulle det bli voldsomt mange henvendelser på elevchatten vil vi vurdere hvorvidt det krever ytterligere ressurser, men foreløpig prøver vi oss med den kapasiteten vi har pr i dag.

Chatten ser slik ut for den som henvender seg til oss:

Chatten ser slik ut for den som besvarer chatten, her kommer det tydelig frem at det er en elev det er snakk om. 

Opplysninger som kommer frem i chatten lagres IKKE automatisk.

Ved behov oppretter support manuelt en ny sak i supportsystemet dersom eleven har problemer som ikke lar seg løse umiddelbart.

Snarvegar