Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Ørsta vidaregåande skule > Nyheiter > Søk om stipend før 15. November

Søk om stipend før 15. November

Husk å søkje om stipend

Søk innan 15. november viss du vil ha støtte frå Lånekassen for haustsemesteret 2017. Her ser du kor mykje du kan få.

Alle elevar får utstyrsstipend

Alle elevar med ungdomsrett i vidaregående opplæring har rett til utstyrsstipend. Du får stipendet uansett kor mykje foreldra dine tener, men du må søkje for å få det. Har du allerede fått stipend, treng du ikkje å søkje på nytt.

Det er ein felles søknad for stipend og lån, som du finner på www.lanekassen.no/soknader.