Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Ørsta vidaregåande skule > Nyheiter > Nye rutetider for buss og ferje frå 01.01.2020

Nye rutetider for buss og ferje frå 01.01.2020

Det blir endringar i rutetider frå nyttår av. Endringane skjer pga nye rutetider på ferjene Festøya-Solevåg og Volda-Folkestad, noko som igjen betyr endring på ferjestrekninga Volda-Lauvstad (10 minutts justering om ettermiddagen).

Dei store endringane er:

  • Endring på rute 101 som betyr at elevane Festøya-Ørsta kjem 20 minutt før enn i dag. Elevar Vartdal skule må ta skulebuss om ettermiddag pga nye tider
  • Bussane frå Lauvstad om ettermiddagen går 10 minutt seinare, pga fergeavgang Volda kl 15.30
  • Fleire avganger til/frå Grodås, rutebussane går via Kjøs istadenfor Stigedalen
  • Endra til skulebuss til/frå Folkestad ferjekai (ferje frå Folkestad kl 07.40, frå Volda kl 15.20)
  • Endra tider lokalekspress for elevar som enten starter seinare eller sluttar før
  • Endring ruta Sæbø – Ørsta som påverkar litt skuleskyssen til Velle og Dalane skular (5 minutts justering avgang Ørsta kl 13.45)

Du kan sjekke rutetider på Fram sine sider.

Har du spørsmål om dette, kan du ta kontakt med:

Svein Ivar Aarskog
Fagansvarleg/kontraktsansvarleg driftsseksjonen
Samferdselsavdelinga
Møre og Romsdal Fylkeskommune

svein.ivar.aarskog@mrfylke.no

Tlf. 992 48 572, 71 28 02 51