Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Korleis kan nye Ørsta vidaregåande bli eit kompetanse- og kultursenter for heile Ørsta?

Hittil har det kome inn tusen innspel til kva nye Ørsta vidaregåande skule skal bli og korleis den kan brukast. Mange ønsker at skulen skal bli eit kompetanse- og kultursenter for kommunen. No inviterer fylkeskommunen alle innbyggarar til ny runde og spør til korleis ulike grupper kan bruke området i lag og fylle det med aktivitet heile dagen

Les meir

Ein meters-regelen fører til redusert kapasitet på skolebuss og hurtigbåt

Når alle skolar startar denne veka, vil det tidvis kunne bli problem med å få plass til alle på skolebussen og hurtigbåtane, både til og frå skolen.

Les meir

Vi fortsetter gradvis opning av skulen 12.mai

Regjeringa heldt pressekonferanse på kvelden 7. mai, med beskjeden om at vidaregåande skule kan starte opp frå veke 20. For Ørsta vidaregåande skule betyr det at vi tek sikte på å starte jf. timeplan på tirsdag den 12.5. Det kan verte avdelingsvise tilpassingar jf. ny rettleiar for smitteverntiltak i vidaregåande opplæring. Avdelingsleiar vil i såfall orientere avdelingar og klasser der alternativ tilbakeføring vil bli aktuelt. 

Skulen med tilsette ser fram imot å sjå elevane kome attende, til ein litt meir vanleg skulekvardag.

Les meir

Treng du skoleskyss?

Som elev i vgs kan du ha rett til gratis transport til og frå skolen. Du må sjølv sende inn søknaden etter at du har takka ja til skoleplass. 

Les meir

Rettleiar for for transport av passasjerer på buss, båt, ferge, T-bane og trikk under Covid 19 utbruddet 2020

NB! Les rettleiaren, før du tek til med di reise til skulen.

Les meir

Viktig å følgje råda i smitteveiledaren

Veileder om smittevern for ungdomsskole og videregående skole under covid-19 utbruddet 2020.

Når elevane på vg2 og vg3 kjem tilbake på skule frå 27. april blir det viktig å følgje råda i smitteveiledaren!

De som elevar får informasjon bl.a via It's learning kva dagar de skal ha praktisk opplæring på skule. I fellesfaga og dei andre programfaga/YFF blir det framleis digital undervisning.

Les meir

Avlyser munnleg eksamen

Regjeringa har avgjort at alle munnlege, munnleg-praktiske og praktiske eksamenar i vidaregåande skule vert avlyst våren 2020

Les meir

Gradvis oppstart i dei praktiske faga - programfag for Vg2 og Vg3

Det vil kome detaljert informasjon på It´s Learning, om kva dagar dei einskilde programområda skal ha praksis, i begynnelsen på neste veke. Det vil truleg verte praksis maks 2 dagar i veka.

Les meir

Vidarefører dagens ordning med stengde skular også veka etter påske fram t.o.m 20. april

Beredskapskoordinator for Møre og Romsdal fylkeskommune orienterar om at seinast 15. april vil det kome informasjon om tiltak gjeldande frå 20. april, vi tek atterhald om at det kan kome justeringar.

Les meir