Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Gradvis oppstart i dei praktiske faga - programfag for Vg2 og Vg3

Det vil kome detaljert informasjon på It´s Learning, om kva dagar dei einskilde programområda skal ha praksis, i begynnelsen på neste veke. Det vil truleg verte praksis maks 2 dagar i veka.

Les meir

Vidarefører dagens ordning med stengde skular også veka etter påske fram t.o.m 20. april

Beredskapskoordinator for Møre og Romsdal fylkeskommune orienterar om at seinast 15. april vil det kome informasjon om tiltak gjeldande frå 20. april, vi tek atterhald om at det kan kome justeringar.

Les meir

Alle skriftlege eksamenar for elevar på vidaregåande skole er avlyst

Regjeringa har i dag bestemt at alle skriftlege eksamenar i vidaregåande skole våren 2020. Alle elevar vil få vitnemål sjølv om eksamen no er avlyst.

Les meir

Regjeringa vidarefører koronatiltaka

Det betyr at skulen er stengt til og med 13.april.

Les meir

Ny søknadsfrist for lån og stipend

Elevar og studentar får utvida moglegheit til å søkje om lån og stipend, i tillegg blir reglane for rapportering av fråvær og avbrot for heile vårsemesteret 2020 endra.

Les meir

Fraværsføring i koronasituasjonen

Skoleeier har sendt ut følgende føringer for fraværsføring i koronasituasjonen. Disse gjelder til de erstattes av nasjonale føringer.

Les meir

Ørsta vgs vert stengt!

Vidaregåande skule vert stengt for elevar f.o.m 13.mars.

Les meir

Koronaviruset- stopp av reiser og innstramming av møte og arrangement

Møre og Romsdal fylkeskommune har sett krisestab og følger situasjonen tett. Fylkeskommune tek situasjonen knytt til koronaviruset på alvor, og har frå i dag 11.mars sett i verk ytterlegare tiltak for å hindre smitte og spreiing av viruset. Det vil kunne bli sett inn nye tiltak på kort varsel.

Les meir

Reiser til utlandet i skulesamanheng

Ørsta vidaregåande skule har planlagt reiser for elevar utanlands denne våren. Og i samband med det har det blitt stilt spørsmål rundt korleis dette vert no når koronaviruset har nådd Europa- og Noreg. 

Les meir

Karrieredagane 2018!

Onsdag 26. og torsdag 27. September var mange elevar både frå vidaregåande skule og frå tiande klasser rundt om i området samla ved Høgskulen i Volda og i Voldahallen for å delta på Karrieredagane 2018.

Les meir