Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Ørsta vidaregåande skule > Framsida > Skulestart 2019

Skulestart 2019

Her finn du nyttig informasjon vedrørande inntak og skulestart.

Er du ny elev ved skulen så bør du lese informasjonen under grundig. Det er verdt å merke seg at skulen ikkje lenger har ansvaret for skuleskyss. Om du treng skuleskyss så kan du lese meir om det lenger nede på sida. Alle elevar skal fylle ut eit registreringskjema (dette skjemaet opnar for registrering måndag, 20.08.2019)

Viktige datoar for inntak til vidaregåande opplæring i 2019

Vi tek atterhald om at datoane kan bli endra.

Dato Frist
 1. juli

 Frist for:

  • ettersending av vitnemål
  • legge inn Førehandssvar på vigo.no
  • legge inn NYTT mobilnummer på vigo.no
ca. 5. juli Svar på 1. gongs inntak
12. juli Svarfrist 1. gongs inntak
ca 2. august Svar på 2. gongs inntak
5. august Svarfrist, 2. gongs inntak
19. august Skulestart
1. november Formidlinga til læreplass for lærekandidatar og læreplass for lærlingar er avslutta

Ofte stilte spørsmål om inntak, finn du på fylket sine sider. 

Fram til skulestart er det inntakskontoret på fylket som tek inn elevar. Etter at skulen har starta kan skulen ta inn elevar frå ventelistene. Vi fylgjer listene og tek kontakt etter den rangeringa som står der. Vi har IKKJE høve til å gjere unntak frå rangeringa.

Kva skjer når du vert teken inn som elev på Vg1

  • Fredag 5. juli vert det sendt ut SMS frå inntakskontoret der dei ber søkjarane svare på tilbod om skuleplass.
  • Måndag 8. juli vert det sendt ut SMS frå skolestart.mrfylke.no der dei ber søkjarane som har takka ja til skuleplass om å svare på fagval og PC-ordninga. NB! Søkjaren må ha takka ja til skuleplass for å kunne fylle ut skjema på skolestart.mrfylke.no
  • Frist for å velje PC-ordning (PC eller stipend) er 1. september.

Kva skjer når du vert teken inn som elev på Vg2 og Vg3

  • Fredag 5. juli vert det sendt ut SMS frå inntakskontoret der dei ber søkjarane svare på tilbod om skuleplass.
  • Alle som går VG2 og VG3 må fylle ut skjemaet "elevregistreringsskjema". Det er viktig at de gjer dette kvart år slik at vi har oppdaterte opplysingar.

PC-ordninga

Meir informasjon om PC-ordninga finn de her

Skuleskyss

Om du treng skuleskyss så søkjer du om det på skoleskyss.mrfylke.no. Meir informasjon om skuleskyss finn de ved å klikke herDet er viktig at du tek godt vare på kortet då kortet skal nyttast alle åra du går på vidaregåande. App er også under utvikling, men er framleis ikkje klar enda. 

Lånekassen

Vi oppmodar alle om å søkje stipend, då utstyrsstipend vert gitt til alle. Sjå her for korleis du går fram for å søkje stipend.

Første skuledag er måndag 19. august 2019.

Det er frammøte for alle elevar ved Ørstahallen klokka 09.00 denne dagen. 

Denne dagen vil du møte din kontaktlærar og få diverse informasjon.

Ta med deg skrivesaker.