Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Kultursekken

Kultursekken er eit samlebegrep for satsinga på kulturformidling i barnehage, grunnskole og den videregåande skulen i Møre og Romsdal. Kultursekken vert realisert gjennom ei abonnementsordning for kommunane, gjennom bestillingsordninga Kulturlauget, samt gjennom kommunane sine lokale Kultursekkplanar.

ksys_big

Kultursekken er Møre og Romsdal fylke sitt svar på Den kulturelle skolesekken - eit nasjonalt tiltak for å satse på kultur i barnehage, grunnskolen og den videregåande skulen. DKS er finansiert av spelemidlar som vert fordelt til fylkeskommunane i landet.
 

Arbeidet med Kultursekken skjer etter nasjonale føringar som vert gitt i tildelingsbrevet frå Kulturdepartementet.
 

Måla for ordninga er:

  • å medverke til at elevar i skulen får eit profesjonelt kunst- og kulturtilbod
  • å leggje til rette for at elevar i skulen lettare skal få tilgang til, gjere seg kjende med og utvikle forståing for kunst- og kulturuttrykk av alle slag
  • å medverke til å utvikle ei heilskapleg innlemming av kunstnarlege og kulturelle uttrykk i realiseringa av skulen sine læringsmål